Boot en pleziervaartuigverzekering

Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf , aan de inboedel van het vaartuig aan boord (meestal tot 15 of 20% van het op het casco verzekerde bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

De premie is afhankelijk van het type schip, het bouwjaar, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied.

Verzekeringsmogelijkheden:

Vandaag nog varen met een veilig gevoel? Verzeker uw pleziervaartuig bij ons. Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!

T: +31 (0) 6 48224363

E: info@milkoreedijkassurantien.nl

WFT