Averij Grosse

Volgens de York-Antwerp rules 1950 luidt de officiële definitie van averij grosse: er is averij-grosse-handeling wanneer en alleen wanneer er opzettelijk en redelijkerwijze enige buitengewone opoffering of uitgave wordt gedaan ter gemene beveiliging, met het doel de zaken betrokken bij een gemeenschappelijke onderneming ter zee voor gevaar te bewaren.

Bij Averij Grosse staat het gemeenschappelijke belang , namelijk het behoud van schip en lading, op de voorgrond. De opofferingen waartoe door de gezagvoerder wordt besloten, geschieden in gemeenschappelijk belang zodat het voor de hand ligt dat elke belanghebbende een evenredig deel van de schade draagt, die anders voor rekening van één van de belanghebbenden zouden komen.

Averij grosse bepaalt dus dat kosten die gemaakt worden ten behoeve van de redding van schip en lading, door partijen gedragen dienen te worden. Het regelt de verhouding tussen de gezamenlijke belangen van schip, lading en vrachtpenningen.

Ook wanneer uw goederen onbeschadigd zijn, kunt u verplicht worden te betalen voor de schade van derden. Dit is het geval wanneer er opzettelijk schade is toegebracht aan de lading en er opofferingen gedaan zijn met als doel het behoud van het schip en de lading.

Iedere partij dient bij te dragen naar verhouding van zijn financiële belang. De averij-grosse bijdrage is dan ook een percentage van de waarde van uw goederen.


Zonder een transportverzekering dient u deze bijdrage in averij-grosse zelf te betalen, ook wanneer uw goederen niet beschadigd zijn!


Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!