Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is absoluut noodzakelijk. Als ondernemer heeft u te maken met de overheid, werknemers, consumenten, afnemers en toeleveranciers. Met al deze contacten neemt de de kans toe dat u geconfronteerd kunt worden met schadeclaims.

Een goede aansprakelijkheidsverzekering is dan een basisvoorwaarde. Want het gevolg van een aansprakelijkheidsclaim zou er voor kunnen zorgen dat het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komt.

Wat is o.a. verzekerd?

- Het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een materiële schade en/of letselschade die aan een ander is toegebracht
- De schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk
- Schade door een door uw bedrijf geleverd product (productaansprakelijkheid)Wat is o.a. uitgesloten?

- Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals bijvoorbeeld het jarenlang lekken van olietanks; hiervoor moet een milieuschadeverzekering worden gesloten
- Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken
- Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft
- Sschade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen

Opmerking: de AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van de verzekerde gebeurt


Voor wie is de verzekering bedoeld?

De aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor alle bedrijven en ondernemingen in Nederland. Het is daarbij niet van belang welke rechtsvorm het bedrijf heeft.De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of de loonkosten, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.


Bijzonderheden

- De meeste AVB's dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht komt, denk bijvoorbeeld aan een beroepsziekte als asbestose.
- De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.
- Van groot belang is het feit dat uw AVB aansluit op uw bedrijfsactiviteiten
Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!