Bedrijfsschade­verzekering

Een Inventaris & Goederenverzekering en/of Gebouwenverzekering biedt dekking tegen een directe schade zoals brand en inbraak. Maar uw schade is vaak veel groter omdat uw bedrijf tot stilstand komt. Het productieproces staat stil. Deze zogenoemde bedrijfsschade is een indirecte schade. De verzekering biedt dekking voor de gevolgschade.

De financiële schade die dit met zich meebrengt, wordt gedekt door de Bedrijfsschadeverzekering.

Als uw bedrijf wordt getroffen door een calamiteit, ligt het werk geheel of gedeeltelijk stil. Daardoor heeft uw bedrijf geen inkomsten, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. De Bedrijfsschadeverzekering waarborgt in zo'n geval de continuiteit van uw bedrijf. De Bedrijfsschadeverzekering voorziet in een tijdelijke uitkering.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de financiële schade die door de bedrijfsstilstand ontstaat in verband met het verminderen of wegvallen van de nettowinst en een vergoeding voor de doorlopende vaste kosten, waaronder de salarissen van uw werknemers. Het bepalen van het te verzekeren bedrag gebeurt op basis van de brutowinst van uw onderneming.

Krijgt u te maken met extra kosten om uw bedrijfsactiviteiten weer in gang te zetten, dan zijn ook die kosten meeverzekerd. Bijvoorbeeld de kosten van het tijdelijke huren van een ruimte of apparatuur, extra personeelskosten en extra communicatiekosten. Zodat u snel op eigen kracht weer verder kunt.Tegen welke risico's bent u verzekerd?

De bedrijfsstilstand dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar, zoals bijvoorbeeld:

- Brand en ontploffing
- Blikseminslag
- Stormschade
- Waterschade
- Inbraak
- Aanrijding/aanvaring
- Straatafzetting
- Het wegvallen van stroom- of watervoorziening


Voor wie is de verzekering bedoeld?

De Bedrijfsschadeverzekering is bedoeld voor alle bedrijven die het risico lopen van een bedrijfsstilstand en als gevolg daarvan de nettowinst zien dalen of wegvallen. De verzekerde som wordt bepaald door:
- De vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of
- De omzet minus de variabele kosten

De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld. Vaak wordt een termijn van 52 weken gehanteerd.


Onder- en oververzekering

De hoogte van het verzekerde bedrag is flexibel. Voor bedrijven waarvan de brutowinst fluctueert, is het moeilijk een vast verzekerd bedrag op te nemen.
Daarom wordt de increase-/decreaseclausule in de polis opgenomen.

Premiefactoren

De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere:

- De hoogte van de verzekerde som
- De uitkeringstermijn
- De dekking
- Genomen preventiemaatregelen
- Het soort bedrijf en de sector waarbinnen het bedrijf werkzaam is

Bijna altijd brengen wij de Bedrijfsschadeverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de Inventaris & Goederenverzekering en/of Gebouwenverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u een pakketkorting op de premie.


Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!