Computer­verzekering

Computers zijn essentieel voor uw bedrijfsvoering. Als belangrijke hard- of software niet werkt, kan er chaos ontstaan in uw bedrijf.

Problemen met computers – denk aan diefstal, verlies van gegevens of beschadiging van hard- en software – kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering, omdat veel apparatuur absoluut onmisbaar is voor de continuïteit van uw bedrijf. De herstelkosten van materiële beschadigingen van computerapparatuur en de extra kosten die u moet maken om werkzaamheden alsnog uit te voeren, kunnen flink oplopen.

Wat is verzekerd?

U kunt ervoor kiezen alle aanwezige (computer)apparatuur of alleen specifieke apparatuur te verzekeren.Algemene computerverzekering

Op de Algemene computerverzekering kunt u de volgende rubrieken verzekeren:

- Materiële schade aan de apparatuur zelf
- Extra kosten: kosten die u moet maken om bedrijfsschade te voorkomen (bijvoorbeeld vervangende apparatuur en overwerk)
- Reconstructiekosten: verlies of verminking van data en programmatuur
- Data en Software
- BedrijfsschadeComputer simple riskverzekering

Deze verzekering kent een modulaire opbouw die eenvoudig is af te stemmen op uw behoefte. Een specificatie van de apparatuur is niet noodzakelijk, slechts de nieuwwaarde van de apparatuur hoeft te worden opgegeven.

De computer simple riskverzekering bestaat uit een basismodule, waarin een dekking voor materiële schade, extra kosten en reconstructiekosten is opgenomen. Daarnaast kan worden gekozen voor optionele modules, zoals elektronica, transport, eigen gebrek en data/software.Ook onderweg verzekerd

Met de computerverzekering zijn uw laptops en andere apparatuur ook onderweg en op locatie uitstekend verzekerd.Uitbreidingen van de standaarddekking

Ook kunt u ervoor kiezen dat schade, die is ontstaan door hacking, onoordeelkundig handelen, sabotage, virussen en andere internetbedreigingen, gedekt is.

De computerverzekering kan zoveel apparatuur omvatten, dat het onmogelijk is een volledig overzicht te geven, maar we wagen hieronder een poging:

- Computer - Werkstations
- Computer - Servers
- Laserprinters
- Matrixprinters
- Kopieerapparaten

Computerapparatuur is in meerdere opzichten extra kwetsbaar. De computerverzekering dekt standaard de materiële schade aan uw apparatuur. Bijvoorbeeld voor diefstal, maar ook voor ongelukjes. Een omgestoten kopje koffie kan een kostbare computer in één keer waardeloos maken. En een laptop die op de grond valt, kan direct onherstelbaar beschadigd zijn. Al deze – en nog veel meer – risico's zijn gedekt met de computerverzekering.Wat is niet gedekt?

De Computer Simple Risk verzekering geldt alleen voor computers die worden gebruikt voor de administratieve ondersteuning van de eigen bedrijfsvoering. Dit betekent dat de verzekering niet geldt voor computers die machines aansturen, palmtops, PDA's en andere 'handheld' computers, (digitale) camera's en mobiele telefoons.

De premie van de computerverzekeringen is afhankelijk van verschillende risicofactoren en van het dekkingsgebied. Voor de Computerverzekering wordt de premie berekend op basis van de nieuwwaarde van de apparatuur.

Voor de Computer Simple Risk-verzekering kunt u kiezen uit verschillende pakketten op basis van de te verzekeren waarde. Elk pakket heeft een vaste premie.

De computerverzekering kan worden aangepast op uw lease-, onderhouds- en huurcontracten. De premie van de computerverzekering is dan mede afhankelijk van wat u reeds wel/niet heeft geregeld in de betreffende contracten.

Zeker indien u een aanzienlijk computerpark heeft zal de verzekeraar een inspectie (bezichtiging op locatie) willen uitvoeren en uw contracten en procedures willen inzien! Een moderne ondernemer is in grote mate afhankelijk van computer- en randapparatuur. Daarom is het belangrijk deze apparatuur goed te beschermen. De computerverzekering heeft een ruime dekking; zelfs schade waarvan de oorzaak in de apparatuur zelf ligt (schade door eigen gebrek) is onder bepaalde voorwaarden verzekerbaar.Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!