Contract polis

Goederen die u zeer regelmatig vervoert binnen een bepaald gebied kunt u het makkelijkst verzekeren op een contractpolis. U betaalt dan vooraf een voorlopige premie. Aan het einde van het jaar vindt een verrekening plaats. De premie wordt bepaald op basis van de vervoersomzet.

Verzekeringsvormen:

- De doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg (pauschalpolis)
- Of doorlopende omzetpolis voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (declaratiepolis)Paulschalpolis

Bij de pauschalpolis hoeven de diverse zendingen niet apart gedeclareerd te worden. Alle zendingen zijn zonder meer tot het overeengekomen maximum per vervoermiddel, binnen het overeengekomen gebied en binnen de verzekeringstermijn van de polis gedekt.

Afzonderlijke premieberekening is er niet, de premie wordt “pauschal”, d.w.z. met een som ineens, vooraf berekend op de geschatte vervoersomzet en achteraf (aan het eind van ieder jaar) verrekend.

Deze pauschalpolis is bijzonder geschikt voor alle fob-zendingen, hetzij per boot of aan de grens aan te leveren exportgoederen.


Declaratiepolis:

Een open contract waarbij de verzekeraar zich verplicht om alle zendingen te dekken tot een bepaald maximumbedrag per vervoermiddel, binnen een bepaald gebied en tegen vooraf overeengekomen premies. De premie wordt achteraf berekend.Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!