Goederen & Inventaris

Ondanks alle preventiemaatregelen die u treft kunnen uw bedrijfsbezittingen toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan. Zonder handelsvoorraad is het moeilijk zaken doen. Zonder kantoormeubilair wordt het moeilijk om de administratie bij te houden. Brand is vaak het grootste risico en kan uw bedrijf volledig verwoesten. De financiële gevolgen zijn ingrijpend, omdat uw bedrijf tot stilstand komt. Het voortbestaan van uw bedrijf loopt dan gevaar.

Gelukkig kunt u zich uitstekend verzekeren tegen risico's als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. De inventaris wordt verzekerd op basis van nieuwwaarde. Handelsgoederen worden verzekerd tegen de marktwaarde die geldt op het moment van verlies.

Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden.

Tegen welke risico's bent u verzekerd?

De verzekering biedt dekking tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van:

- Brand (inclusief rook- en roetschade)
- Ontploffing
- Storm
- Vandalisme
- Inbraak en diefstal (na braak)
- Uitstromend leidingwaterUitsluitingen

Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade een pro rata vergoeding plaats.

Op de polis staat de zogenoemde "verzekerde som" aangegeven. De verzekerde som is het bedrag dat in totaal wordt uitgekeerd bij een totaalschade. De verzekerde som moet dus gelijk zijn aan het bedrag dat u kwijt bent, indien u de bedrijfsinventaris geheel opnieuw zou moeten aanschaffen. Hetzelfde geldt voor de aanwezige handelsgoederen.

De premie is afhankelijk van een aantal factoren, de belangrijkste:
- de uitgebreidheid van de dekking
- de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening
- de bouwaard van het pand
- de getroffen preventiemaatregelen
- hoogte van het eigen risico
- het soort handelsgoederen

Let op: schade aan uw goederen & inventaris is een van de grootste risico's die uw onderneming loopt. Om uw bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseren wij een uitgebreide dekking. Ook inductieschade verzekeren wij in de regel mee.

Bijna altijd brengen wij de goederen & inventarisverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en/of gebouwenverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op deze manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u een pakketkorting op de premie.Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!