Goederen­transport­verzekering

De dichtheid van het verkeer en de omvang van de handel nemen jaarlijks toe. Vervoer wordt altijd met de grootst mogelijke zorg wordt omgeven, maar er is altijd kans op schade. Zeker naarmate de goederen langer uit het gezichtsveld van de eigenaar zijn. Denkt u maar eens aan ongevallen zoals een aanrijding, omslaan, brand, zwaar weer op zee, aanvaring of diefstal. Veel bedrijven laten het transport door een professionele vervoerder verzorgen. Desondanks ontstaat er in de praktijk vaak discussie over de vraag voor wiens rekening een voorgevallen schade komt: de vervoerder, de afnemer of de leverancier. Er zijn veel situaties waarin de vervoerder niet aansprakelijk is. Zelfs als hij aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid vaak beperkt.

U kunt zich verzekeren tegen brand, beschadiging, vrachtwagens die kantelen, maar ook diefstal of breuk, allemaal gevaren die een bedreiging vormen voor de goederen die u moet leveren. Met uw afnemer heeft u de afspraak gemaakt dat u aansprakelijk blijft voor de goederen die u laat vervoeren. Indien uw service ook de veilige levering van de goederen inhoudt, dan wil u zeker niets aan het toeval overlaten: u sluit een goederentransportverzekering af!

Afhankelijk van de behoefte van degene die belang heeft bij de lading, zijn er verschillende dekkingsmogelijkheden en contractsvormen.

All-risk dekking

Met een all-risk dekking verzekert u alle risico’s. De maatschappij vergoedt verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken onverschillig door welke oorzaak ontstaan, inclusief bijdragen in averij grosse, indien nodig boven het verzekerde bedrag. Met uitzondering van eigen gebrek en/of eigen bederf en oorlogs- en stakersrisico, tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd.Evenementendekking

Een evenementendekking kent alleen vergoedingen voor de gebeurtenis die op de polis aangegeven staat, bijvoorbeeld het zinken van het schip, vallen tijdens lossen en laden, brand of te water raken.

De goederentransportverzekering is bestemd voor iedereen die goederen door derden laat vervoeren. Goederentransportverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten.Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!