Kunst & Kostbaarheden

Een bedrijf heeft vaak ook kunst in eigendom. Eigen kunstvoorwerpen of kunstwerken in bruikleen, deze kunst kan een hoge waarde vertegenwoordigen. Een kunstverzekering dekt alle materiële schade die het verzekerde kunstvoorwerp kan overkomen. De verzekering sluit u af voor kunstvoorwerpen op een bepaalde locatie, waarbij dekking geldt voor bijvoorbeeld:

- schade ontstaan door brand
- diefstal (na braak)
- het per ongeluk tegen een kunstvoorwerp aanlopen door een bezoeker of werknemer
- schade die is ontstaan als gevolg van het intern verplaatsen van het kunstvoorwerp,br> - transport en verblijf van het kunstvoorwerp bij de reparateur, indien dit gerepareerd of gerestaureerd moet worden

Wat is verzekerd?

In een gewone brandpolis worden kunstwerken beschouwd als onderdeel van de inventaris. De waarde per stuk is dus beperkt en het totaal mag een bepaalde limiet niet overschrijden. In geval van schade dient deze waarde ook aangetoond te worden.

Millko Reedijk Assurantiën & Financiële Dienstverlening kan u een gespecialiseerde polis met een overeengekomen waarde voor elk kunstwerk aanbieden. De waarde wordt bij het opmaken van de polis bepaald. U wordt hierin bijgestaan door experts van de verzekeringsmaatschappij, zodat er bij schade geen onduidelijkheden zijn over de waarde.

De premie is afhankelijk van de gewenste dekking, de beveiliging van het risico en de aard van de kunstwerken. Een schilderij is bijvoorbeeld niet vergelijkbaar met een voorwerp uit porselein of brons. De premie wordt dus “op maat” berekend.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!