Lichtreclame­verzekering

Lichtreclame aan de gevel of in een gebouw vertegenwoordigt een grote waarde. Ook is neon- of perspexreclame extra gevoelig voor schade door bijvoorbeeld vandalisme en bijzondere weersomstandigheden. Schade aan lichtreclame wordt door de gebouwenverzekering en de Inventaris & Goederenverzekering gedekt tot vaak een maximum van € 2.500,00. De aanvullende lichtreclameverzekering vergoedt zowel schade aan de verlichting als aan de elektronische installatie.

Wat is verzekerd?

Met een lichtreclameverzekering kunt u de kosten van vervanging en reparatie dekken.

Tegen welke risico's?

- Schade door bijvoorbeeld storm of blikseminslag
- Schade als gevolg van brand, pogingen om een brand te blussen en ontploffing
- Disfunctioneren dankzij materiaalfouten of constructiefouten
- Ook bereddingskosten en opruimingskosten zijn meeverzekerd

Uitsluitingen

- Schade door normale slijtage is uitgesloten
- Schade door onoordeelkundig uitgevoerde reparaties of schoonmaakbeurten is uitgesloten
- Schade die verhaalbaar is op de leverancier zal evenmin worden vergoed

Let op: de schade-uitkering vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!