Monstercollectie verzekering

De Monstercollectieverzekering verzekert zaken die u aan uw klanten toont of demonstreert. Risico's die u loopt tijdens het vervoer en verblijf buiten de deur zijn gedekt. Zo kunt veilig met uw kostbare collectie op pad gaan.
Met de monstercollectieverzekering bent u op all-riskcondities gedekt tijdens het transport tussen uw bedrijfsgebouw(en), uw woonhuis, de woonhuizen van uw personeel en de bedrijfsgebouwen van uw klanten. Ook tijdens het verblijf in andere panden dan uw bedrijfsgebouw is uw collectie verzekerd.
Het maakt niet uit of de collectie uw eigendom is, aan u verhuurd is, in bruikleen of in consignatie is gegeven.

Diefstal

De monstercollectieverzekering dekt diefstal na braak aan het gebouw, aan de auto en aan de afgesloten ruimte waarin de auto is geparkeerd.

Verlies

Bij verlies van de collectie wordt een vergoeding verleent op basis van de dagwaarde. Bij verlies van een onderdeel van de collectie, dat met andere onderdelen een groep vormt, wordt de dagwaarde naar verhouding vastgesteld.

Schadevergoeding

Bij schade aan de collectie worden de reparatiekosten of de waardevermindering direct na het ontstaan van de schade vergoed.

Uitzonderingen

De Monstercollectieverzekering dekt geen schade door bedieningsfouten en slijtage.

Milko Reedijk Assurantie & Financiƫle Dienstverlening adviseert u graag!