Pensioen Advies

Waarom een pensioenadvies? In veel arbeidsvoorwaarden is toch een pensioen opgenomen?

Inderdaad is er vaak veel geregeld via arbeidsvoorwaarden. Toch is het belangrijk om uw pensioen goed in de gaten te houden. De pensioenen zijn vaak in het nieuws en er verandert veel in de regelgeving van de overheid. Ook de onzekere financiële markt is van invloed op uw pensioen.

Er bestaan ook beroepen waarin er niets via arbeidsvoorwaarden is geregeld. Denk maar aan de zelfstandig ondernemers. Deze moeten zelf hun pensioen regelen, vaak is hun bedrijf het pensioen. Het is verstandig om hier goed over na te denken en te starten met uw pensioenplan!

Verder leven na uw pensioen

Uiteraard wilt u na uw pensioen hetzelfde leven leiden als voor uw pensioen. Het is dan belangrijk dat er voldoende inkomen aanwezig is. Een pensioen, als aanvulling op de AOW, is daarvoor de meest logische oplossing. Maar door diverse oorzaken kan het pensioen lager uitvallen dan verwacht.

Vroeger was gebruikelijk om tot aan het pensioen bij dezelfde werkgever te blijven. Veel pensioenreglementen zijn hier nog steeds op gebaseerd. In onze huidige samenleving veranderen de mensen vaker van werkgever. Deze veranderingen kunnen tot een pensioengat leiden. Maar ook zonder pensioengat kan het pensioen lager uitvallen. Een oorzaak hiervoor is dat steeds meer werkgevers overstappen van eindloon- naar een middelloonsysteem. Dit houdt in dat niet het laatstverdiende loon de basis is voor uw pensioen maar een gemiddelde van het loon dat u gedurende uw gehele loopbaan heeft verdiend.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!