Bedrijfs­rechtsbijstand­verzekering

Een goede rechtsbijstandverzekering ontbreekt nog te vaak in het rijtje van verzekeringen bij de ondernemer. Toch hoort dit zonder meer in het verzekeringspakket thuis! In onze steeds complexere maatschappij neemt het aantal juridische conflicten toe. Ook voor u als ondernemer. Er vinden binnen een onderneming veel handelingen en verrichtingen plaats met een juridisch karakter, denk o.a. aan overeenkomsten en vergunningen. U bent als bedrijf bijvoorbeeld ook inkoper van goederen of werkgever. Daarnaast bent u ook eigenaar of huurder van onroerend goed.

Wat is verzekerd?

Juridische problemen op het gebied van o.a. conflicten met werknemers, de arbeidsinspectie, een leverancier, de gemeente of een contract. Met de rechtsbijstand verzekering voor ondernemers bent u verzekerd van goede juridische bijstand bij nagenoeg al uw ondernemersactiviteiten.

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt het bedrijf of de ondernemer bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten. De meeste polissen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een polis op maat worden gemaakt.

Voor wie bedoeld?

Een rechtsbijstandsverzekering is voor menig rechtspersoon belangrijk. Rechtsbijstandsverzekeraars bieden dan ook "op maat gesneden" polissen aan voor onder meer:

- voor ondernemers
- voor detaillisten
- voor zorgverleners
- voor verenigingen
- voor agrarische ondernemers

Incassobijstand

Uit onderzoek blijkt dat er een grote behoefte is aan incassobijstand. Voorbeelden:

- 3 op de 4 MKB-ers verkopen op rekening
- de gemiddelde ondernemer verstuurt 4 tot 5 facturen per werkdag
- slechts 17% toetst vooraf de kredietwaardigheid van de afnemer
- 2 op de 5 klanten betalen gemiddeld 1 maand te laat
- doorlopend staat circa 10% van de jaaromzet uit bij debiteuren
- 3 van de 5 MKB-ers schakelen nooit een incassodienst in
- de rest besteedt jaarlijks gemiddeld ruim € 1.500,00 aan incassokosten

Gevraagd naar hun motieven, dan blijkt dat ondernemers:

- zich weinig bewust zijn van de kredietrisico's
- vrezen voor de relatie met de afnemer
- terugschrikken voor de hoge incassokosten
(bron: marktonderzoeken in opdracht van DAS Rechtsbijstand)

De hoogte van de premie voor de rechtsbijstandsverzekering is onder andere afhankelijk van:

- de bedrijfsgrootte
- de grootte van het wagenpark
- uw branche
- de af te nemen modules

De meeste verzekeraars bieden rechtsbijstandsproducten aan in de vorm van zogenoemde modules. Ondernemers zonder personeel betalen in de regel een lagere premie, maar krijgen toch een volledige dekking. Zelfs arbeidsgeschillen met tijdelijke krachten zijn veelal meeverzekerd.

Bijzonderheden

De bijstand geldt alleen voor de in de polis omschreven verzekerde activiteiten. Rechtsbijstand met betrekking tot motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen is meestal niet standaard in de dekking opgenomen, beperkt verzekerd of aanvullend te verzekeren. Faillissement, fiscaalrechtelijke conflicten en geschillen over vermogensbeheer zijn vaak uitgesloten.
De polis kent meestal een wachttijd van drie maanden. Lopende zaken of juridische geschillen die u op dit moment verwacht, vallen dus buiten de dekking. De wachttijd geldt niet voor het verhalen van schade en voor overeenkomsten die zijn gesloten na het aangaan van de verzekering.

Specifieke rechtsbijstanddekkingen

Modules worden op afzonderlijke polissen gesloten, maar ook in combinatie met elkaar op één polis. Zo zijn er de bedrijfs-/gezinscombinatie, de bedrijfs-/motorrijtuig-combinatie en andere combinaties mogelijk.
De bedrijfs-/gezinscombinatie wordt vooral afgesloten door kleine bedrijven en beoefenaren van vrije beroepen. Daarnaast is er een speciale bedrijfs-/gezinscombinatie van de rechtsbijstandverzekering voor agrariërs, medische beroepen en voor eigenaren van binnenvaartschepen.

Voor deze nogal complexe verzekering is geen eenduidig advies te geven. Er zijn tevens verschillende dekkingsvormen, geheel afhankelijk van o.a. uw bedrijf, de bedrijfstak en de bedrijfsactiviteiten.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!