Vandalisme­verzekering

Moedwillige vernieling komt tegenwoordig steeds vaker voor. Horecabedrijven, winkels, autodealers, scholen, clubhuizen, woningen en gemeentebedrijven zijn steeds vaker het doelwit van vandalisme. Heel vervelend als u het herstel zelf moet bekostigen. U kunt hiervoor een vandalismeverzekering afsluiten. U bent dan verzekerd voor schade veroorzaakt door vandalisme en schade als gevolg van terrorisme, sabotage en rellen. Van vandalisme is sprake als u geconfronteerd wordt met vernieling aan uw gebouw en/of de goederen in uw bedrijf zonder dat er sprake is van inbraak of diefstal.

Wat is verzekerd?

>

De vandalismeverzekering dekt schade aan een verzekerd object, veroorzaakt door vandalisme (handelingen uit vernielzucht zonder dat er sprake hoeft te zijn van aantoonbare braak) of door klein molest (zoals terrorisme, sabotage en rellen).

Aanvullend verzekeren

De aanvullende verzekering geeft dekking voor de extra kosten die het gevolg zijn van de geleden materiële schade. Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoon- of reiskosten, bedrijfsschade en/of huurderving. Er wordt een vast percentage van 25% van de erkende materiële schade uitgekeerd ongeacht of er extra kosten zijn gemaakt.

Voor wie?

Eigenaren van horecagelegenheden, winkels, showrooms, autodealers, verenigingen van eigenaren van een appartementencomplex en andere collectief gebruikte gelegenheden kunnen duizenden euro’s schade besparen door het afsluiten van een vandalismeverzekering.

De Vandalismeverzekering is een voor Nederland unieke verzekering:

- schade is gedekt indien er geen sprake is van aantoonbare braak
- schade als gevolg van terrorisme, sabotage en rellen zijn meeverzekerd
- de verzekering kan als losse verzekering worden gesloten

Deze verzekering heeft een looptijd van 1 jaar en wordt voor een gelijke periode automatisch verlengd. Als u het verzekerde bedrag voor roerende zaken tijdelijk moet verhogen, bijvoorbeeld voor een evenement, dan is het mogelijk deze tijdelijke verhoging tegen een korte termijnpremie mee te verzekeren.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!