WGA Hiaat Verzekering

U bent werknemer en raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Dan kunt u er flink in inkomen op achteruitgaan. Met de WGA-hiaatverzekering verzeker u zich voor een aanvulling op de WGA-vervolguitkering.

WGA Hiaat Verzekering - Wat is de WGA?

>

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WGA regelt de inkomensvoorziening als u als werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent. U heeft recht op een WGA-uitkering als u:

- tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt bent;
- als u wel volledig (tussen de 80 en 100%), maar niet voor altijd (‘duurzaam’) arbeidsongeschikt bent.

WGA Hiaat Verzekering - Wat krijgt u?

U krijgt minimaal drie en maximaal 38 maanden een WGA-uitkering. Het soort uitkering en de hoogte en duur hangen af van uw arbeidsverleden en de mate waarin u kunt werken.

- Als u recht hebt op een WGA-loongerelateerde uitkering, krijgt u een uitkering die 75% of 70% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon[1] bedraagt.
- Als u geen recht hebt op een loongerelateerde uitkering, of deze is afgelopen, kunt u recht hebben op een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering.

Welke uitkering u krijgt, hangt af van hoeveel u op dat moment verdient. Is dat de helft of meer van wat u volgens de arbeidsgeschiktheidskeuring nog kan verdienen? Dan vult de loonaanvullingsuitkering uw loon aan. U krijgt dan een aanvulling van 70% van het verschil tussen uw oude loon (met een maximum) en het loon dat u nog kunt verdienen (‘resterende verdiencapaciteit’).

Hebt u geen werk? Of verdient u minder dan de helft van wat u kunt verdienen volgens het keuringsrapport? Dan krijgt u een vervolguitkering. Deze uitkering is een percentage van het minimumloon. De uitkering houdt dus geen rekening met het loon dat u eerder verdiende. Dat betekent in de praktijk dat u er in inkomen sterk op achteruitgaat. Een WGA-hiaatverzekering vult de WGA-vervolguitkering daarom aan!

WGA Hiaat Verzekering - Let op!

Er zijn verschillende verzekeringsdekkingen mogelijk in aanvulling op de WGA. Sommige verzekeringen keren een vast verzekerd bedrag uit. Anderen vullen het inkomen tot een bepaald percentage aan. Sommige polissen houden rekening met uw arbeidsongeschiktheidspercentage, andere niet.

De premie die u betaalt is een percentage van het verzekerd bedrag of loon. De premie hangt onder andere af van:

- uw leeftijd bij aanvang;
- de indexering;
- de afgesproken eindleeftijd;
- uw beroep.

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Denkt u erover deze verzekering af te sluiten? Overleg dan éérst met uw werkgever. Vaak kunt u deze verzekering namelijk op collectieve basis afsluiten via de werkgever. Dat is vaak goedkoper, ook al moet u de premie zelf betalen.

De WIA is een ingewikkelde wet, met veel verschillende regelingen. Deze regelingen kunnen enorme gevolgen hebben voor uw toekomstige inkomenspositie. Laat u daarom goed voorlichten door een deskundige.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!