Eigen Vervoerverzekering

Wat is onze economie zonder transport? Alle goederen en producten worden vervoerd naar de consument, de winkel, de fabrikant of de tussenhandel.

Uw bedrijf levert bestellingen en/of heeft servicemonteurs in dienst die bij uw afnemers of opdrachtgevers aan de slag gaan. Gereedschappen, machine- of computeronderdelen en andere goederen hebben zij bij zich in hun eigen (bestel)auto.

Met de risico’s van vermissing, beschadiging, diefstal en ander onheil tijdens het transport en het verblijf in de (bestel)auto, dient u rekening te houden. In veel gevallen in een goede verzekering noodzakelijk.

Wat is verzekerd?

>

U vervoert uw producten zélf maar vaak is dat niet de belangrijkste activiteit van uw bedrijf: u produceert en verkoopt producten en diensten. Daarom wordt een goede verzekering hierbij nogal eens over het hoofd gezien. Als u regelmatig bestellingen bezorgt, of als u met servicematerialen en duur gereedschap klanten bezoekt, loopt u het risico op diefstal, vermissing, beschadiging en ander onheil.

Deze verzekering dekt de risico's tijdens transport met eigen vervoermiddelen. Het gaat hierbij dus om vervoer en het verblijf in de auto. De polis geeft een 24-uursdekking in het vervoermiddel.

Voor het diefstalrisico is een goedgekeurde diefstalbeveiliging, tegen zowel het stelen van de gehele auto als het stelen van de lading uit de auto, een vereiste. Als deze beveiliging niet is aangebracht, draagt u een eigen risico en betaalt u een verhoogde premie. Sommige maatschappijen stellen daarnaast als eis dat 's nachts de auto wordt gestald in een afgesloten ruimte.

Tegen welke risico’s

De beperkte dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen:
- een ongeval
- brand
- ontploffing
- vallen tijdens laden en lossen
- schade ontstaan bij vervoer van uw auto over water (bijvoorbeeld brand/aanvaaring verboot)

De uitgebreide dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen:
- verlies en schade aan goederen, onverschillig de oorzaak van de schade
- Doorlopend verzekerd

Eenmaal afgesloten, loopt de eigenvervoerverzekering door. Elk transport apart verzekeren is niet langer nodig: één keer actie nemen is genoeg. U bent dan het hele jaar compleet verzekerd.

De premie bedraagt veelal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

Bijzonderheden

Verblijfsrisico
De eigenvervoerverzekering kan worden uitgebreid met een dekking voor het verblijfsrisico. Denk hierbij aan het gereedschap en de materialen van een servicemonteur van CV installaties. Wanneer de monteur aan het werk is, zijn de zaken in de auto aanwezig. Na beëindiging van de werkzaamheden neemt hij de zaken mee naar huis. Het vervoer is dan beëindigd. De zaken verblijven dan op een bepaald adres. Schade ontstaan tijdens verblijf op de in de polis genoemde adressen is dan ook verzekerd.

Nachtrisicoclausule
Deze clausule wordt vaak op een eigenvervoerverzekering geplaatst. De clausule probeert het diefstalrisico voor de verzekeraar te beperken. De clausule houdt in dat diefstal tijdens de dagelijkse werkzaamheden alleen gedekt is wanneer er sprake is van braak aan de (bestel)auto. Vindt de diefstal plaats na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden, dan is diefstal alleen gedekt na braak aan de garage of stalling waarin de (bestel)auto is gestald.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!