Aflossingsvrije hypotheek

Tot 1 april 2013 was het in ons land mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Na 1 april 2013 is dit helaas niet meer mogelijk. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente en geen aflossing. De rente en daarmee de fiscale aftrek blijft daardoor jaarlijks gelijk. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. Deze hypotheekvorm werd vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer de cliënt eigen geld inbracht. Binnen het huidige belastingstelsel is er geen recht meer op hyptheekrenteaftrek bij deze hypotheekvorm.

Bestaande aflossingsvrije hypotheken

De aflossingsvrije hypotheek was vooral interessant indien er voldoende overwaarde in de woning aanwezig was. Daar tegenover stond dat de lening niet verminderde. Voor bijvoorbeeld een oudere alleenstaande zonder kinderen was dit echter juist aantrekkelijk. Natuurlijk is de kans aanwezig is, dat de nettolast na pensionering stijgt. Dit wordt veroorzaakt door een vermindering van belastingaftrek. Omdat de woningmarkt voortdurend in beweging is, kan het voorkomen dat de verkoopopbrengst van de woning niet voldoende is om de hypotheekschuld af te lossen. In dat geval blijft er een retschuld over die op een andere manier toch afgelost moet worden. Een andere mogelijkheid is dat de persoonlijke situatie tijdens de looptijd van de hypotheek kan veranderen.Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening bekijkt graag samen met u of de door u voor 1 april 2013 afgesloten aflossingsvrije hypotheek nog aan uw persoonlijke situatie en wensen voldoet. Wij adviseren u graag!