Bankspaar­hypotheek

De bankspaarhypotheek wijkt in spaarvorm af van de traditionele spaarhypotheek. Bij een traditionele spaarhypotheek wordt er gespaard door middel van een levensverzekering. In het geval van de bankspaarhypotheek gebeurt het sparen door middel van een geblokkeerde spaarrekening (SEW) of een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) die onlosmakelijk gekoppeld is aan de hypotheek.

Het bedrag dat u maandelijks betaalt bij een bankspaarhypotheek bestaat uit een vast bedrag aan rente over uw hypotheek en een spaarbedrag. Gedurende de looptijd van de hypotheek vindt er geen aflossing plaats, maar aan het einde van de looptijd wordt de volledige hypotheek in één keer met het gespaarde bedrag afgelost.

Wanneer u kiest voor een geblokkeerde spaarrekening is de eindwaarde gegarandeerd en gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Deze gegarandeerde eindwaarde geldt bij een geblokkeerde beleggingsrekening niet. De eindwaarde is hierbij afhankelijk van het rendement van de beleggingen. De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering.

De voordelen van de bankspaarhypotheek

- Bij de vorm SEW (geblokkeerde spaarrekening) bent u altijd verzekerd van een gegarandeerde uitkering.
- De bankspaarhypotheek biedt maximaal fiscaal voordeel omdat u niet aflost gedurende de looptijd. U betaalt doorlopend rente over het totale bedrag en hierdoor profiteert u jaarlijks van een maximale renteaftrek zo lang de hypotheek loopt.
- Uw vermogen neemt maandelijks toe door de inleg op uw spaarrekening.
- Omdat de spaarrekening onlosmakelijk gekoppeld is aan de hypotheek, profiteert u van vrijstelling van de vermogensrendementsheffing.
- De rente die u bij een SEW ontvangt over uw spaartegoed, is gelijk aan de rente die u betaalt over uw hypotheek. Eventuele rentestijgingen worden gecompenseerd met een lagere inleg op uw spaarrekening. De rentestijging wordt dan immers doorgevoerd op uw spaarrekening waardoor u minder hoeft te sparen. De bankspaarhypotheek met SEW kan renteschommelingen daardoor beter opvangen dan andere hypotheekvormen.
- Verhuizen is geen probleem. Indien u gedurende de looptijd verhuist, wordt de bestaande hypotheek volledig afgelost en de spaarrekening gekoppeld aan de nieuwe hypotheek.De nadelen van de bankspaarhypotheek

- Hoewel u over de waarde van de spaarrekening geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen (1,2%), gelden er wel enkele fiscale aspecten die als beperkingen kunnen worden gezien. Wat deze beperkingen in uw specifieke geval zijn, leggen wij u graag uit.
- Omdat de spaarrekening onlosmakelijk verbonden is met uw hypothecaire lening, kunt u uw hypotheek niet uit meerdere onderdelen samenstellen en blijft u gebonden aan één instantie.
- De hypotheekrente die u betaalt over de bankspaarhypotheek ligt gemiddeld 0,2% hoger dan bij andere vormen.
- Een specifiek nadeel van de BEW, de geblokkeerde beleggingsrekening, is dat het eindkapitaal afhankelijk is van het rendement van de beleggingen en dit dus niet gegarandeerd is. In deze vorm is het mogelijk dat u na de looptijd een restschuld behoudt.

Neem voor een hypotheek op maat contact met ons op. Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!