Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Bij een looptijd van 30 jaar (= 360 maanden) moet per maand dus 1/360e deel worden betaald. Het gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase, bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier vermindert het risico voor de bank snel.

Voordelen lineaire hypotheek

- u bouwt snel en veilig vermogen op met de aflossingen;
- uw maandlasten nemen af gedurende de looptijd;
- de hypotheek is goed te combineren met andere hypotheekvormen.Nadelen lineaire hypotheek

- hoge maandlasten bij aanvang, daardoor kunt u in de regel minder lenen;
- fiscaal voordeel neemt af gedurende de looptijd;
- ten opzichte van andere hypotheekvormen fiscaal minder voordelig.

De lineaire hypotheek is nuttig voor mensen die hun woonlasten relatief snel willen verminderen. Vaak is de reden dat mensen op den duur minder willen gaan werken. Het is ook interessant voor mensen die bijvoorbeeld een beroep hebben dat gepaard gaat met financiële risico's en bang zijn dat het later door omstandigheden een stuk slechter zal gaan. Door de hoge beginlasten is de hypotheek niet geschikt voor mensen met een 'laag' inkomen.

Neem voor een hypotheek op maat contact met ons op. Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!