Arbeidsongeschikt­heidsverzekering

Bent u arbeidsongeschikt verklaard? Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Uw werkgever is verplicht om twee jaar uw loon door te betalen, daarna valt u terug op de WIA. Deze uitkering is afhankelijk van de mate van uw arbeidsgeschiktheid, arbeidsverleden en het benutten van de resterende verdiencapaciteit.

Arbeidsongeschiktheid kan grote gevolgen hebben voor uw toekomst! Neem voor een verzekering op maat contact met ons op.


Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!