Glasverzekering

Een glasverzekering dekt de kosten van breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw en bedoeld is om licht door te laten. Het maakt voor de vergoeding niet uit hoe het glas is gebroken, tenzij er sprake is van een catastrofe situatie. Dit zijn o.a. oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen.

Tevens uitgesloten zijn breuk ten gevolge van brand en/of ontploffing en inbraak of een poging daartoe. Brand, ontploffing en inbraakschade zijn al gedekt door een opstalverzekering. Meestal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd.


Milko Reedijk Assurantie & Financiƫle Dienstverlening adviseert u graag!