Inboedelverzekering

Welke risico's zijn verzekerd?

De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico's zoals brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot. Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Voor bepaalde zeer waardevolle spullen, bijvoorbeeld sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Voor het bepalen van de hoogte van de premie is het volgende belangrijk:

- De waarde van uw spullen
- Waar u woont
- Type woning
- Eventueel genomen inbraakpreventie maatregelen
- Omvang van de dekking
- Schadeverleden


Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!