Autoverzekering

Welke risico's zijn verzekerd?

WA Verzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is verplicht als u een motorvoertuig heeft. U bent dan verzekerd als u schade bij anderen veroorzaakt met uw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. U bent verzekerd voor zowel materiële schade als letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. Met de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bent u niet verzekerd voor schade aan uw motorvoertuig, hier zijn de beperkt cascoverzekering en de volledig cascoverzekering voor. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bij ons afsluiten.


Beperkt Casco verzekering

Met een beperkte cascoverzekering is uw motorvoertuig verzekerd voor bijvoorbeeld diefstal en schade door een storm of bliksem. Ook wanneer u een aanrijding heeft met een dier bent u verzekerd.


Volledig Casco verzekering

Met een volledige cascoverzekering bent u, naast alle schade die gedekt wordt door een beperkte cascoverzekering, ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig. Wanneer iemand schade aan uw motorvoertuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd.
Eerst zal uw verzekeraar de schade aan u vergoeden. Uw verzekeraar zal dan vervolgens de schade op de dader verhalen. Op deze manier krijgt u snel en gemakkelijk uw schade vergoed.


Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van:
-Uw leeftijd
-Kenmerken van het motorvoertuig, waaronder de prijs.
-Het aantal kilometers dat u per jaar rijdt.
-Of u de auto privé of zakelijk gebruikt.
-Hoeveel schadevrije jaren u heeft.


Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!